Få fler kunder via Facebook & Google

Integritetspolicy

Du är viktig för oss

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Genom cookies – När du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om geografi, IP-adress, besökta sidor, interaktion, längd på besöket och sökningar. Detta görs för att vi ska kunna förbättra upplevelsen vid besök av hemsidan.

Genom beställning – Demografiska uppgifter, tjänster, mailadress, beställningssumma och frekvens. Utöver det så sparas information som skickats ut i form av bekräftelsemail, kvitto och kundsupport. Dessa uppgifter sparas för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden vid köp av tjänster.

Genom kreditprövning – Som kan ske i samband med beställning av tjänster. Kreditprövningen sker genom ett bedömningsföretag som tredje part.

Skyldigheter – För att vi ska kunna leva upp till våra skyldigheter mot dig som kund. Som köp, fakturering och kundservice.

Kundservice – För att kunna hantera kundservice via mail, för att kunna svara på frågor om din beställning eller tidigare beställningar, avhjälpa fel eller hjälpa dig inför en beställning.

Marknadsföring – För att kunna ge inspiration, erbjudanden, personliga rekommendationer via e-mail, sms, post via annonsering hos tredjepart (nyhetsbrev, direktreklam, sms-utskick skickas enbart efter godkännande av dig).

Kundupplevelse – För att förbättra din upplevelse vid besök hos Rawtalents.se, för att utveckla nya tekniska lösningar. Information om kundbeteenden används för att utveckla webbplatsen och för att förbättra kunskapen om vad kunden har för preferenser.

Risk & bedrägeri – För att kunna undvika risken med bedrägerier.

Lagstiftning – För att gällande lagstiftning ska efterföljas.

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad lagen kräver. Därefter kommer vi att avidentifiera dina personuppgifter vilket innebär att vi avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med dig som fysisk person.

Därutöver sparar vi dina uppgifter under den tid vi är skyldiga att göra det för att fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende bokföring.

När du besöker rawtalents.se lagras cookies på din plattform. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din plattform vid efterföljande besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies.

Nästan alla webbplatser använder cookies. De lagras i din webbläsare för att hjälpa dig, vilket bidrar till att analysera hur webbplatsen används så att användarupplevelsen kan förbättras. I många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen.

Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används.

Vill du inte ha cookies på din dator så ordnar du det i inställningar på din webbläsare.

Har du ytterligare frågor angående dataskydd så är du alltid välkommen att kontakta oss på e-mailadressen: hej@rawtalents.se

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. (Dvs information om ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifterna har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen).

Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör en ansökan elektroniskt.

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse – Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering – Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Rätt till begränsning – Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Återkallelse av samtycke – Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-postadress: hej@rawtalents.se